Kontrollansvarig
PBL

Projekt start

Vi medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen och hjälper er att ta fram ett förslag till kontrollplan, vi ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för

byggnadsnämndens slutbesked. Som kontrollansvarig har vi en självständig ställning. För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifiering utfärdas av ett par certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

Vi är utbildade och certifierade kontrollansvariga nivå K av RISE. Det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Vi som kontrollansvarig hjälper dig som byggherre med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall.

Vi närvarar vid

byggprocessen

Under byggprocessen är det många kontroller som måste utföras. Det är den Kontrollansvariges ansvar att upprätta en anpassad kontrollplan som bevakar alla de krav som ställs av Byggnadsnämnden samt att gällande lagar efterlevs.

Den Kontrollansvarige gör platsbesök.

Under projektets gång behöver den Kontrollansvarige besöka byggarbetsplatsen för att kontrollera vad som utförts. Om det skulle finnas några uppenbara brister i egenkontroll eller i projektet ska det rapporteras till Byggherre och i vissa fall även till Byggnadsnämnden för omgående korrigering. 

Den Kontrollansvarige granskar egenkontroller. 

Vi som Kontrollansvarig granskar sakkunnigas kontroller (ex. brand). Vi som Kontrollansvarig tillse 
också att kontrollerna är enligt upprättad och godkänd kontrollplan.

pexels-photo-276554
chuttersnap-800664-unsplash
jason-briscoe-332507-unsplash

Intresserad?

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du användningen av cookies.